Wyniki pierwszych badań OPMiM opublikowane!

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z wynikami pierwszych badań zespołu OPMiM opublikowanych na naszej stronie internetowej! Wyniki badań przeprowadzonych na przełomie listopada i grudnia 2016 r. zostały oficjalnie zaprezentowane w czasie seminarium inaugurującego 4 kwietnia br. Celem badań było poznanie deficytów wiedzy o funkcjonowaniu obszaru metropolitalnego, a także uzyskanie informacji na temat współpracy miast w perspektywie powstania związku metropolitalnego […]

Read more
OPMiM w akcji – badanie „Studiuj w Katowicach”

W maju br. zespół OPMiM UŚ podejmie się przeprowadzenia badań społecznych, tym razem na zlecenie Urzędu Miasta Katowice. Badanie „Studiuj w Katowicach” będzie dotyczyło opinii młodzieży katowickich szkół na temat podejmowania studiów w Katowicach. Zespół przystąpił do opracowania stosownych narzędzi badawczych po spotkaniu roboczym w tej sprawie w UM w Katowicach.

Read more
Zespół OPMiM opiniuje wniosek o powołanie związku metropolitalnego

Mamy przyjemność poinformować, iż zespół OPMiM przygotował w kwietniu opinię wspierającą wniosek o rejestrację związku metropolitalnego w województwie śląskim.  W tym celu OPMiM kontaktowało się z jednostkami samorządu terytorialnego, by uzyskać najbardziej aktualne informacje na temat istniejących form współpracy międzygminnej. Na bazie pozyskanych informacji oraz wyników wcześniejszych badań naukowcy dokonali analizy powiązań między gminami w różnych aspektach, takich jak społeczno-gospodarczy czy kulturowy. Wniosek […]

Read more