29 września br. w CINiBA w Katowicach odbyła się międzynarodowa konferencja „Metropolia pod napięciem” jako część sympozjum naukowego Uniwersytetu  Śląskiego w Katowicach – „Miasto pod napięciem”. Konferencja została zorganizowana  we współpracy z Uniwersytetem Śląskim, Miastem Katowice, Domem Miasta Saint-Etienne w Katowicach, Ambasadą Republiki Francuskiej w Polsce oraz Akademickim Centrum Sukcesu.

Wydarzenie stanowiło przestrzeń owocnej wymiany doświadczeń europejskich i światowych, które zebrano w trzech sesjach tematycznych z zakresu: upodmiotowienia administracyjnego i politycznego obszarów metropolitalnych, identyfikacji i monitorowania procesów miejskich w celu tworzenia efektywnych polityk miejskich, jak również napięć i społecznych niepokojów w obszarach metropolitalnych. W konferencji wziął udział m.in. Przewodniczący Zarządu nowo powstałego związku metropolitalnego „Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia”, Kazimierz Karolczak, który podzielił się wizją rozwoju metropolii. Szeroko pojęte kwestie rozwoju obszarów metropolitalnych i różnych jego odcieni poruszali w swoich wystąpieniach liczni eksperci zagraniczni z Zagłębia Ruhry, Saint-Etienne, Lyonu i Paryża, a także z polskich ośrodków naukowo-badawczych w Poznaniu, Gdańsku i Katowicach. Uczestnicy konferencji mieli także okazję zapoznać się z prezentacją badaczy z miasta Hobart w Australii, którzy przysłuchiwali się prowadzonym dyskusjom dzięki transmisji na żywo.

Żywimy nadzieję, iż wspólne dyskusje staną się inspiracją do dalszych przemyśleń w zakresie stosowania efektywnych rozwiązań w procesie budowania obszarów metropolitalnych oraz przezwyciężania powstających napięć.

Zapraszamy do śledzenia kolejnych działań Obserwatorium Procesów Miejskich i Metropolitalnych!

Leave a comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *