Obserwatorium bada współpracę miasta Katowice z NGO

Miło nam poinformować, iż w czerwcu br. Obserwatorium Procesów Miejskich i Metropolitalnych podjęło się realizacji zlecenia dla UM Katowice. Zlecone badanie ma na celu zdiagnozowanie stanu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi poprzez określenie jej charakteru, kierunków oraz silnych i słabych stron. Badaniu zostanie poddanych około 154 podmiotów działających na rzecz miasta Katowice lub jego mieszkańców, a wyniki zostaną zaprezentowane […]

Read more
Seminarium „Czym oddychamy? – monitoring jakości powietrza i jego ochrona” 24 maja 2019 r.

24 maja 2019 r. w Centrum Edukacyjno-Kongresowym w Gliwicach Obserwatorium Procesów Miejskich i Metropolitalnych zorganizowało seminarium poruszające kwestię zanieczyszczenia powietrza i monitoringu jego jakości, przyciągając blisko 100 uczestników z różnych gmin województwa śląskiego. Seminaria z cyklu Akademii Samorządowej mają na celu stworzenie przestrzeni do dyskusji, transferu wiedzy i budowania współpracy pomiędzy przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego […]

Read more