Konferencja Centrum Badań Metropolitalnych „Obszary metropolitalne – perspektywy badawcze”, Poznań

W dniu 27 czerwca 2019 r. w Collegium Geographicum w Poznaniu odbyła się konferencja naukowa pod nazwą „Obszary metropolitalne – perspektywy badawcze”, zorganizowana przez Centrum Badań Metropolitalnych oraz Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej. Przedstawiciele Obserwatorium Procesów Miejskich i Metropolitalnych – dr hab. Robert Pyka, dr hab. Elżbieta Zuzańska-Żyśko oraz mgr Zuzanna Neuve-Église – wzięli czynny udział w konferencji, […]

Read more