W dniu 27 czerwca 2019 r. w Collegium Geographicum w Poznaniu odbyła się konferencja naukowa pod nazwą „Obszary metropolitalne – perspektywy badawcze”, zorganizowana przez Centrum Badań Metropolitalnych oraz Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej.

Przedstawiciele Obserwatorium Procesów Miejskich i Metropolitalnych – dr hab. Robert Pyka, dr hab. Elżbieta Zuzańska-Żyśko oraz mgr Zuzanna Neuve-Église – wzięli czynny udział w konferencji, prezentując referaty.

Założeniem konferencji było stworzenie przestrzeni do merytorycznej dyskusji na temat organizacji i problemów funkcjonowania obszarów metropolitalnych, a także wyzwań i kierunków ich rozwoju. Uczestnicy zaprezentowali zakres i metody badań nad obszarami metropolitalnymi z różnych perspektyw naukowych: geograficznej, politologicznej, prawno-administracyjnej, nauk o zarządzaniu i innych, oraz przedstawili zastosowania wyników badań naukowych w praktyce planowania i zarządzania metropolitalnego. Konferencja była również okazją do zacieśnienia kontaktów w ramach Metropolitalnej Sieci Współpracy.

Więcej informacji oraz galeria zdjęć >>>