W dniach 9-13 lutego br. stolica Zjednoczonych Emiratów Arabskich Abu Zabi gościła Światowe Forum Miejskie WUF 2020. Wydarzenie organizowane przez ONZ UN Habitat (United Nations Human Settlements Programme) jest największą konferencją poświęconą kwestiom miejskim i metropolitalnym. Miasto Katowice wraz z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej prezentowało się jako gospodarz kolejnej edycji Forum w roku 2022. Gospodarze polskiego stoiska zaprosili do współpracy grono ekspertów, wśród których znalazł się przedstawiciel Obserwatorium Procesów Miejskich i Metropolitalnych – dr hab. Robert Pyka, prof. UŚ. Jako prelegent przedstawił prezentację pt. „Zrównoważony rozwój i sprawiedliwa transformacja na przykładzie miasta Katowice”. Prof. UŚ dr hab. Robert Pyka, będący Pełnomocnikiem Rektora UŚ ds. Obserwatorium, poddał analizie ewolucję podejścia władz miasta Katowice do procesów rewitalizacji oraz do roli, jaką mają w nich do odegrania kultura oraz czynniki społeczne. Na przykładzie konkretnych projektów rewitalizacyjnych nakreślił trajektorię Katowic od ośrodka przemysłowego, w kierunku miasta kreatywnego będącego stolicą ponad 2 milionowego obszaru metropolitalnego.