W imieniu naszych partnerów, Instytutu Metropolitalnego – niezależnej i eksperckiej organizacji pozarządowej, a także Katedry Geografii Społeczno-Ekonomicznej Uniwersytetu Gdańskiego, mamy zaszczyt zaprosić na konferencję naukową pt.: „W poszukiwaniu inspiracji. Metropolie w ujęciu porównawczym”. Będziemy na bieżąco informować Państwa o nowym terminie konferencji.

Przyszłość to duże miasta i metropolie. Skupiają one coraz więcej ludności, kapitału i funkcji. Nie ma najmniejszej wątpliwości, że dobrze zorganizowana i sprawnie funkcjonująca metropolia, to wysoki standard życia mieszkańców. Świadczą o tym zagraniczne doświadczenia samorządowe i metropolitalne. Miejmy nadzieję, że w perspektywie krótkoterminowej również w Rzeczypospolitej Polskiej uregulowany zostanie status prawny obszarów metropolitalnych. Dlatego organizujemy konferencję naukową, podczas której zaproszeni Goście – naukowcy, eksperci i urzędnicy – przedstawiać będą zagraniczne modele organizacyjne i funkcjonalne metropolii, ich cechy oraz pozytywne i negatywne strony. A wszystko to po to, by wprowadzić do obiegu naukowego nowe treści, a także, by wyposażyć w niezbędną wiedzę prawodawcę stojącego w obliczu konieczności przeprowadzenia reformy.

Wszystkie informacje szczegółowe (o miejscu, programie, prelegentach, opłatach) znajdują się na stronie internetowej konferencji: http://im.edu.pl/konferencjametropolitalna/