Obserwatorium w działaniu – badanie „Młodzi robią Metropolię”

We wrześniu zespół Obserwatorium Procesów Miejskich i Metropolitalnych, zrzeszający pracowników Instytutu Nauk Politycznych oraz Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, rozpoczął realizację projektu Wsparcie naukowo-strategiczne w ramach projektu pn. „Młodzi robią Metropolię”, realizowanego ze środków Metropolia GZM! W ramach projektu przeprowadzonych zostanie 10 warsztatów z osobami w wieku 16-25 lat, dzięki którym dowiemy się, w […]

Read more