Konferencja Instytutu Metropolitalnego „W poszukiwaniu inspiracji. Metropolie w ujęciu porównawczym”

W dniach 15 i 16 października Instytut Metropolitalny zorganizował w trybie zdalnym interdyscyplinarną i międzynarodową konferencję naukową, której partnerem było także nasze Obserwatorium. Pierwszy dzień konferencji miał charakter komparatystyczny. Zaproszeni goście – naukowcy reprezentujący różne dyscypliny – przedstawili zagraniczne modele organizacyjne i funkcjonalne metropolii, ich cechy oraz pozytywne i negatywne strony. Pełnomocnik Rektora UŚ ds. […]

Read more