W dniach 15 i 16 października Instytut Metropolitalny zorganizował w trybie zdalnym interdyscyplinarną i międzynarodową konferencję naukową, której partnerem było także nasze Obserwatorium.

Pierwszy dzień konferencji miał charakter komparatystyczny. Zaproszeni goście – naukowcy reprezentujący różne dyscypliny – przedstawili zagraniczne modele organizacyjne i funkcjonalne metropolii, ich cechy oraz pozytywne i negatywne strony. Pełnomocnik Rektora UŚ ds. Obserwatorium, dr hab. Robert Pyka, prof. UŚ, wziął czynny udział w konferencji, prezentując wystąpienie pn. „Ewolucja statusu obszarów metropolitalnych we Francji i Kanadzie. Analiza przypadku dwóch metropolii: Montrealu i Lyonu”.

Drugi dzień konferencji miał charakter analityczny i koncepcyjny. Prelegenci i dyskutanci odnieśli się do polskiej sytuacji politycznej i prawnej, wskazując pożądane miejsce metropolii w polskim systemie administracyjnym i politycznym, a także dzieląc się własnymi spostrzeżeniami na temat ich zadań, formy i ustroju.

Celem głównym konferencji było upowszechnienie specjalistycznej wiedzy o zagadnieniach metropolitalnych, zwłaszcza w kontekście wsparcia prawodawcy stojącego w obliczu konieczności przeprowadzenia reformy. Wystąpienia i dyskusje stanowiły cenny wkład merytoryczny, który może posłużyć do opracowania krajowej polityki metropolitalnej.

Program konferencji >>>