Od wielu lat zainteresowania badawcze dra hab. Roberta Pyki, prof. UŚ, oscylują wokół problemów funkcjonowania współczesnych miast i obszarów metropolitalnych, przekładając się na realizację licznych projektów badawczych, publikacji naukowych oraz inicjatyw współpracy krajowej i międzynarodowej, m.in. w ramach działalności Obserwatorium Procesów Miejskich i Metropolitalnych, którego dr hab. Robert Pyka jest przewodniczącym.

W ostatnim czasie efektem pasji badawczej uczonego stał się projekt pn. „Metropolie jako laboratoria nowych modeli miejsc innowacyjnych” (ang. Metropolises as laboratories for new models of „innovation places”), realizowany w ramach zagranicznego stażu badawczego dzięki stypendium Collegium de Lyon we Francji (2020/2021 r.). Jest to część szerszego projektu badawczego, jaki uczony prowadzi w ramach kierowanego przez siebie zespołu badawczego UŚ (Metropolitalne dynamiki innowacyjności), którego jednym z efektów jest wypracowana przez zespół koncepcja miejsca innowacyjnego. Równolegle do badań we Francji, pozostali członkowie zespołu badawczego (dr hab. Krzysztof Bierwiaczonek, prof. UŚ, dr hab. Małgorzata Suchacka, prof. UŚ., dr Grzegorz Gawron) eksplorują miejsca innowacyjne na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (GZM).

Prowadzone przez dr hab. Roberta Pykę, prof. UŚ badania koncentrują się na wybranych francuskich obszarach metropolitalnych (Lyon i Saint-Etienne), będących częścią Sieci Miast Kreatywnych UNESCO z uwagi na ich innowacyjny potencjał i oferowaną jakość życia. Celem projektu jest poznanie warunków, w jakich potencjał zgromadzony w „miejscach innowacyjnych” staje się źródłem kreatywności i innowacji społecznych, odpowiadających na złożone wyzwania społeczno-ekonomiczne współczesnego świata. Innowacje te wymagają odmiennego niż innowacje technologiczne otoczenia, wyłaniając się poza klasycznymi instytucjami, takimi jak parki technologiczne czy klastry. Projekt badawczy obejmuje wstępną analizę ekosystemu innowacji i identyfikację „miejsc innowacyjnych”, jak również pogłębioną analizę z zastosowaniem jakościowych metod badawczych w celu eksploracji logiki ich funkcjonowania.

W dniu 19 maja 2021 r. dr hab. Robert Pyka, prof. UŚ był gościem specjalnym konferencji zorganizowanej przez École Urbaine de Lyon w cyklu „Les Mercredis de l’anthropocène” („Środy z antropocenem”), dzieląc się pierwszymi obserwacjami z badań w rozmowie z Michelem Lussault, cenionym geografem, profesorem École normale supérieure de Lyon i dyrektorem École Urbaine de Lyon.

Więcej informacji o badaniach prowadzonych przez dr hab. Roberta Pykę, prof. UŚ w artykule prasy lokalnej „Rue89Lyon” w języku francuskim  >>>

Link do podcastu z rozmowy w języku francuskim >>>

Zaproszenie na najbliższe seminarium dr hab. Roberta Pyki, prof. UŚ 15 czerwca 2021 r. w ramach Centrum badawczego „Inteligencja świata miejskiego”  >>>
Tytuł: A la recherche de nouveaux modèles de « lieux d’innovation » dans la métropole. De lieux totems aux nouvelles formes des hétérotopies métropolitaines