Serdecznie zapraszamy do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Transportu „ULTra” 2021 pn. „Wyzwania logistyki, transportu pasażerskiego i urbanistyki XXI wieku”, organizowanej przez Koło Naukowe Transportu TRANSIT działające przy Katedrze Systemów Transportowych Politechniki Krakowskiej.

Konferencja odbędzie się 9 czerwca 2021 r. (środa) o godzinie 9:30 na platformie Zoom.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o kontakt pod adresem: konferencja@transit.edu.pl.

Wydarzenie ma na celu stworzenie płaszczyzny wymiany doświadczeń dla ambitnych studentów i doktorantów kierunków związanych z transportem. Konferencja „ULTra” to także możliwość prezentacji prowadzonych badań. Porusza zagadnienia związane z planowaniem systemów komunikacyjnych, z transportem publicznym i kolejowym, ale też zajmuje się powiązaniami transportu i urbanistyki. Wydarzenie pozwala zrozumieć holistyczne podejście do praktycznych kwestii rozwiązań transportowych.

Zapraszamy!