Relacja z konferencji „Metropolia pod napięciem”

29 września br. w CINiBA w Katowicach odbyła się międzynarodowa konferencja „Metropolia pod napięciem” jako część sympozjum naukowego Uniwersytetu  Śląskiego w Katowicach – „Miasto pod napięciem”. Konferencja została zorganizowana  we współpracy z Uniwersytetem Śląskim, Miastem Katowice, Domem Miasta Saint-Etienne w Katowicach, Ambasadą Republiki Francuskiej w Polsce oraz Akademickim Centrum Sukcesu. Wydarzenie stanowiło przestrzeń owocnej wymiany doświadczeń europejskich i światowych, […]

Read more
Międzynarodowa konferencja „Metropolia pod napięciem”

Serdecznie zapraszamy na międzynarodową konferencję „Metropolia pod napięciem”, która odbędzie się 29 września 2017 r. o godz. 9:30 w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach.  Wydarzenie jest częścią sympozjum naukowego „Miasto pod napięciem”, organizowanego na Uniwersytecie Śląskim w dniach 28-29 września 2017 r. Problematyka międzynarodowej konferencji „Metropolia pod napięciem” obejmuje zarówno polityczne, jak i organizacyjno-administracyjne, […]

Read more
Wyniki pierwszych badań OPMiM opublikowane!

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z wynikami pierwszych badań zespołu OPMiM opublikowanych na naszej stronie internetowej! Wyniki badań przeprowadzonych na przełomie listopada i grudnia 2016 r. zostały oficjalnie zaprezentowane w czasie seminarium inaugurującego 4 kwietnia br. Celem badań było poznanie deficytów wiedzy o funkcjonowaniu obszaru metropolitalnego, a także uzyskanie informacji na temat współpracy miast w perspektywie powstania związku metropolitalnego […]

Read more
OPMiM w akcji – badanie „Studiuj w Katowicach”

W maju br. zespół OPMiM UŚ podejmie się przeprowadzenia badań społecznych, tym razem na zlecenie Urzędu Miasta Katowice. Badanie „Studiuj w Katowicach” będzie dotyczyło opinii młodzieży katowickich szkół na temat podejmowania studiów w Katowicach. Zespół przystąpił do opracowania stosownych narzędzi badawczych po spotkaniu roboczym w tej sprawie w UM w Katowicach.

Read more
Zespół OPMiM opiniuje wniosek o powołanie związku metropolitalnego

Mamy przyjemność poinformować, iż zespół OPMiM przygotował w kwietniu opinię wspierającą wniosek o rejestrację związku metropolitalnego w województwie śląskim.  W tym celu OPMiM kontaktowało się z jednostkami samorządu terytorialnego, by uzyskać najbardziej aktualne informacje na temat istniejących form współpracy międzygminnej. Na bazie pozyskanych informacji oraz wyników wcześniejszych badań naukowcy dokonali analizy powiązań między gminami w różnych aspektach, takich jak społeczno-gospodarczy czy kulturowy. Wniosek […]

Read more
Wiadomości UŚ o Obserwatorium

Informacje o inauguracji oraz szczegółach pierwszych badaniach Obserwatorium ukazały się także w wiadomościach uniwersyteckich. Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi artykułami na temat Obserwatorium: http:/www.us.edu.pl/pierwsze-badania-obserwatorium-procesow-miejskich-i-metropolitalnych Artykuły powiązane: >>> http://www.us.edu.pl/wiedza-nt-funkcjonowania-obszaru-metropolitalnego-oraz-oczekiwania-samorzadow-wzgledem-obserwatorium >>> http://www.us.edu.pl/ocena-wspolpracy-miast-gornoslaskiego-obszaru-metropolitalnego-w-perspektywie-powstania-zwiazku-metr

Read more
Inauguracja Obserwatorium na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach 4 kwietnia 2017 r.

W dniu 4 kwietnia 2017 r. na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach odbyło się seminarium inaugurujące Obserwatorium Procesów Miejskich i Metropolitalnych UŚ (OPMiM), skupiające ekspertów i naukowców działających w siedemnastu tematycznych zespołach badawczych, z zakresu procesów miejskich i metropolitalnych, rewitalizacji, smart city i wielu innych. Seminarium oraz zaprezentowane wyniki z pierwszych badań Obserwatorium doskonale wpisały się […]

Read more
Seminarium inauguracyjne OPMiM już wkrótce

Trwają przygotowania do seminarium inaugurującego Obserwatorium Procesów Miejskich i Metropolitalnych (OPMiM) „Nauka dla samorządu – wiedzieć, żeby działać”, które odbędzie się w dniu 4 kwietnia 2017 r. na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Głównym celem seminarium jest prezentacja wyników pierwszych badań przeprowadzonych przez Obserwatorium. Skupiały się one na określeniu potrzeb i luk wiedzy jednostek samorządowych w zakresie ich funkcjonowania na terenie […]

Read more
OPMiM zakończyło pierwszy etap badań

Mamy przyjemność poinformować, że zespół OPMiM zakończył już pierwszy etap badań dotyczących oczekiwań jednostek samorządu terytorialnego względem działalności Obserwatorium, jako nowopowstałej struktury na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Badania przeprowadzono z Radnymi i z Prezydentami miast wchodzących w skład Górnośląskiego Związku Metropolitalnego, aby wydzielić obszary priorytetowe dla przyszłych działań Obserwatorium. Obecnie zespół naukowy Obserwatorium przechodzi do […]

Read more
Spotkanie ws. współpracy z GIG

W środę 11 stycznia 2017 r. w siedzibie Obserwatorium Procesów Miejskich i Metropolitalnych (OPMiM) Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbyło się spotkanie dotyczące nawiązania współpracy naukowej Obserwatorium z ekspertami Głównego Instytutu Górnictwa (GIG) w Katowicach. GIG to kolejny już podmiot zewnętrzny, który wyraził zainteresowanie dołączeniem do grona partnerów OPMiM. W czasie spotkania omówiono najważniejsze elementy przyszłej […]

Read more