Przydatne linki

Konurbacja górnośląska


Górnośląski Związek Metropolitalny http://www.gzm.org.pl/index.htmlhttp://www.pelniainwestycji.gzm.org.pl/
Urząd Statystyczny w Katowicach http://katowice.stat.gov.pl/
Regionalne Obserwatorium Terytorialne http://rcas.slaskie.pl/
Analizy Regionalnego Centrum Analiz Strategicznych http://rcas.slaskie.pl/pl/artykul/zeszyty_rcas/1354622651/0/296
Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego ŚLĄSKIE 2020+ http://www.slaskie.pl/strona_n.php?jezyk=pl&grupa=3&dzi=1334141717&id_menu=566
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego http://www.slaskie.pl/
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego http://rpo.slaskie.pl/
Śląski Związek Gmin i Powiatów https://www.silesia.org.pl/index.php
Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Centralnego http://www.subregioncentralny.pl/

Polska


Ministerstwo Rozwoju http://www.mr.gov.pl/
Krajowy Punkt Kontaktowy ESPON http://www.espon.pl/
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji – ustawa metropolitalna http://www.mswia.gov.pl/
Raport Polska 2030 – strategie, oczekiwania, opracowania http://polska2030.pl/
Centrum Badań Metropolitalnych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu http://cbm.amu.edu.pl/

Europa


Biuro Województwa Śląskiego w Brukseli http://www.silesia-europa.pl/
Dom Polski Południowej w Brukseli http://www.southpolandhouse.eu/
Sieć Europejskich Regionów i Obszarów Metropolitalnych METREX http://www.eurometrex.org/ENT1/EN/
Metropolie we Francji http://www.gouvernement.fr/action/les-metropoles
Portail du Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET) http://www.cget.gouv.fr/
Ministère de l’Aménagement du Territoire, de la Ruralité et des Collectivités Territoriales https://www.territoires.gouv.fr/

Inne polskie aglomeracje

Metropolia Krakowska http://metropoliakrakowska.pl
Obszar Metropolitalny – Gdańsk, Gdynia, Sopot www.metropoliagdansk.pl
Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny http://lom.lodz.pl
Stowarzyszenie Metropolia Poznań www.aglomeracja.poznan.pl
www.zit.metropoliapoznan.pl
Stowarzyszenie Metropolia Warszawa www.metropolia.warszawa.pl
Obszar Metropolitalny Warszawy http://omw.um.warszawa.pl
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Wrocławskiego Obszaru Terytorialnego www.wroclaw.pl/zit-wrof?p=2
Aglomeracja Wrocławska http://aglomeracja.wroclaw.pl