Raporty i analizy

Biała Księga Obszarów Metropolitalnych
https://mac.gov.pl/files/wp-content/uploads/2011/12/BK.pdf

Delimitacja regionu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii „Silesia” przygotowana przez pracowników naukowych Katedry Geografii Ekonomicznej Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, prof. dr. hab. Jerzego Runge, dr. Roberta Krzysztofika, przy współpracy mgr. Tomasza Spórna, Sosnowiec 2011
http://obserwatorium-metropolii.org/Delimitacja%20regionu%20GZM%20Silesia.pdf

An Introduction to Governance of Urban Shrinkage przygotowana przez prof. dr. hab. Jerzego Runge, dr. Roberta Krzysztofika oraz dr Iwonę Kantor – Pietragę, Sosnowiec 2012
http://obserwatorium-metropolii.org/images/publikacje/9/governance.pdf

Ustawa metropolitalna:
Aktualne informacje dostępne są na stronie: http://www.gzm.org.pl/s,82.htm

Dokumenty strategiczne opracowane przez Zgromadzenie Górnośląskiego Związku Metropolitalnego:
http://www.gzm.org.pl/biblioteka,433,dokumenty-strategiczne.htm

Metropolia Górnośląska w liczbach:
http://www.gzm.org.pl/biblioteka,433,dokumenty-strategiczne.htm

Zielona strona Metropolii i Europy:
http://www.gzm.org.pl/biblioteka,458,zielone-strony-europy-i-metropolii.htm

Propozycje delimitacji obszaru metropolitalnego w kontekście ustawy o związkach metropolitalnych:
http://www.gzm.org.pl/project/zdjeciaDodatkowe/Delimitacja_METROPOLIA(2).pdf

 

Opracowania GUS:

Statystyczny Obraz Górnośląskiego Obszaru Metropolitalnego w 2015 r.:
http://katowice.stat.gov.pl/publikacje-i-foldery/inne-opracowania/statystyczny-obraz-gornoslaskiego-zwiazku-metropolitalnego-w-2015-r-,6,2.html#

Statystyczne Vademecum Samorządowca 2016:

Portret województwa:
http://katowice.stat.gov.pl/vademecum/vademecum_slaskie/portret_wojewodztwa/wojewodztwo_slaskie.pdf

Portret obszaru metropolitalnego:
http://katowice.stat.gov.pl/vademecum/vademecum_slaskie/portret_obszaru_metropolitalnego/gornoslaski_zwiazek_metropolitalny.pdf

 

Regionalne Obserwatorium Terytorialne:

Bank informacji o regionie (z podziałem na obszary tematyczne):
http://rcas.slaskie.pl/pl/artykul/bank/1350388668/0/287

Dokumenty strategiczne realizujące politykę rozwoju w woj. śląskim:
http://rcas.slaskie.pl/pl/artykuly/dokumenty_strategiczne/0/288

Raport monitoringowy Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+” za lata 2014-2015:
http://rcas.slaskie.pl/files/zalaczniki/2016/12/22/1350456627/1482396309.pdf

 

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Wydział Planowania Strategicznego i Przestrzennego

Strategiczne Zarządzanie Zmianami

  1. Analizy potencjału rozwojowego funkcji metropolitalnych obszarów aglomeracji miejskich w woj. śląskim w wybranych obszarach:
  1. Diagnozy poziomu usług regionalnych:
  1. Nowa gospodarka i społeczeństwo informacyjne