Warsztaty Metropolitalne – NOWOŚĆ

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na WARSZTATY METROPOLITALNE organizowane w roku akademickim 2017/2018 przez Obserwatorium Procesów Miejskich i Metropolitalnych (OPMiM) na Uniwersytecie Śląskim, we współpracy z Biurem Współpracy z Gospodarką UŚ oraz SPIN-US Sp. z o.o.

Uczestnicy warsztatów będą mogli poszerzyć swoją wiedzę w zakresie funkcjonowania obszarów metropolitalnych, procesów metropolizacji i narzędzi ich modelowania. Wśród zagadnień, które zostaną poruszone w trakcie warsztatów znalazły się, między innymi, kwestie prawne związane z funkcjonowaniem metropolii, problemy zagospodarowania przestrzennego, transportu metropolitalnego i zrównoważonego rozwoju.


Termin
10.2017 – 03.2018

Miejsce
Wydział Nauk Społecznych
ul. Bankowa 12
40-007 Katowice
sala 312 (III piętro)

Proponowany program

 1. Problemy współczesnych miast.
 2. Procesy metropolizacji w warunkach globalizacji świata.
 3. Obszary metropolitalne wobec organizacji terytorialnej państwa
 4. Zarządzanie kadrą sektora publicznego.
 5. Podstawy prawne funkcjonowania metropolii.
 6. Delimitacja obszarów metropolitalnych na przykładzie Górnośląskiego Obszaru Metropolitalnego.
 7. Problematyka zagospodarowania przestrzennego w obszarach metropolitalnych.
 8. Rozwój zrównoważony – Górnośląski Obszar Metropolitalny.
 9. Partycypacja społeczna.
 10. Metropolie w systemie gospodarczym.
 11. Organizowanie transportu metropolitalnego.
 12. Technologie smart city w służbie metropolii.
 13. Komunikacja wizualna, design i sztuka w przestrzeni metropolii.
 14. Badania społeczne na potrzeby metropolii.
 15. Procesy rewitalizacji w poprzemysłowych obszarach metropolitalnych.
 16. Potencjał kulturowy i możliwości jego wykorzystania.
 17. Problemy społeczne na obszarze metropolii Silesia.
 18. Praca z mediami i Public Relations.

Program może ulec zmianie w związku z koniecznością dostosowania do oczekiwań uczestników.

Profil uczestników

 • Pracownicy sektora administracji samorządowej
 • Pracownicy sektora administracji rządowej
 • Samorządowcy
 • Lokalni i regionalni działacze
 • Przedstawiciele organizacji pozarządowych
 • Członkowie partii politycznych
 • Osoby zainteresowane problematyką metropolitalną

Liczba godzin

 • 76 godzin szkoleniowych
 • od 2 do 3 spotkań w miesiącu

Limit miejsc
Minimum – 20 osób
Maksimum – 30 osób

Koszt udziału
2100 zł + VAT

Po uzyskaniu pozytywnej decyzji o zakwalifikowaniu do udziału w warsztatach, rezygnacja lub też brak uczestnictwa nie powoduje zwolnienia z kosztów lub też zwrotu wpłaconej kwoty.


Zapisów na warsztaty mogą Państwo dokonać,  wysyłając formularz zgłoszeniowy dostępny poniżej na adres: obserwatoriumMiasto@us.edu.pl Zgłoszenia przyjmowane są do 10 września br. Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń!

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do pobrania >>>

Informacja o zakwalifikowaniu do udziału w warsztatach zostanie wysłana do 15 wrześnie br. na podstawie danych zgłoszonych w formularzu. Na tej podstawie do końca września br. należy dokonać opłaty za warsztaty. Zapraszamy do uczestnictwa!


W celu uzyskania dodatkowych informacji nt. warsztatów metropolitalnych zapraszamy do kontaktu z Biurem OPMiM:  obserwatoriumMiasto@us.edu.pl.