Usługi oferowane przez zespół:

· Analiza interesariuszy przestrzeni publicznej oddziaływujących w obszarze Smart City i społeczeństwa informacyjnego
· Analiza źródeł informacji publicznej i prywatnej oddziaływujących w obszarze Smart City i społeczeństwa informacyjnego
· Analiza potrzeby i możliwości dostarczania wiedzy przez środowisko biznesu oddziaływujących w obszarze Smart City i społeczeństwa informacyjnego
· Analiza dojrzałości śląskich miast w obszarach pracy zespołu
· Analiza strategii rozwoju miasta w odniesieniu do zakresu prac zespołu
· Analiza dokumentów strategicznych na szczeblu EU, krajowym, wojewódzkim i miejskim w obszarze Smart City i społeczeństwa informacyjnego
· Analiza norm i standardów w obszarze Smart City i ICT
· Analizy obecnych rozwiązań technologicznych, inwentaryzacje obszaru ICT w zakresie Smart City i społeczeństwa informacyjnego
· Analiza i rekomendacje wyboru nowoczesnych rozwiązań ICT i Smart Industry w zastosowaniach w obszarach miejskich i metropolitalnych
· Opinie o interoperacyjności i kompatybilności
· Audyty bezpieczeństwa
· Projekty ICT i Smart City w obszarze miasta i metropolii


Koordynator zespołu:

mgr inż. Romuald Gacka


Członkowie zespołu:

mgr inż. Romuald Gacka
mgr inż. Marcin Korzeb
mgr inż. Michał Wolniewicz


Karta zespołu badawczego w formacie PDF >>> Zespół ds. SMARTER CITY…