Zespół ds. turystyki


Usługi oferowane przez zespół:

· Badania ruchu turystycznego
· Strategia rozwoju turystyki ze szczególnym uwzględnieniem turystyki poprzemysłowej
· Waloryzacja turystyczna
· Test zróżnicowania semantycznego atrakcji turystycznych
· Oceny wartości atrakcji turystycznych
· Turystyczna analiza SWOT
· Oceny wrażeń z odbioru atrakcji


Członkowie zespołu:

dr A. Nitkiewicz – Jankowska (WNoZ UŚ)
dr S. Sitek (WNoZ UŚ)
dr hab. E. Zuzańska-Żyśko (WNoZ UŚ)
mgr K. Pukowiec (WNoZ UŚ)


Koordynator zespołu:

dr Sławomir Pytel
Wydział Nauk o Ziemi
Ul Będzińska 60, 41-200 Sosnowiec
slawomir.pytel@us.edu.pl


Karta zespołu badawczego w formacie PDF >>> Zespół ds. turystyki