Mamy przyjemność poinformować, że zespół OPMiM zakończył już pierwszy etap badań dotyczących oczekiwań jednostek samorządu terytorialnego względem działalności Obserwatorium, jako nowopowstałej struktury na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Badania przeprowadzono z Radnymi i z Prezydentami miast wchodzących w skład Górnośląskiego Związku Metropolitalnego, aby wydzielić obszary priorytetowe dla przyszłych działań Obserwatorium. Obecnie zespół naukowy Obserwatorium przechodzi do analizy zebranych danych, której punktem końcowym będzie stworzenie raportu z badań. Wierzymy, że uzyskane wyniki umożliwią ukierunkowanie działalności Obserwatorium, pozwalając na realizację faktycznych potrzeb jednostek samorządu terytorialnego.