W środę 11 stycznia 2017 r. w siedzibie Obserwatorium Procesów Miejskich i Metropolitalnych (OPMiM) Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbyło się spotkanie dotyczące nawiązania współpracy naukowej Obserwatorium z ekspertami Głównego Instytutu Górnictwa (GIG) w Katowicach. GIG to kolejny już podmiot zewnętrzny, który wyraził zainteresowanie dołączeniem do grona partnerów OPMiM. W czasie spotkania omówiono najważniejsze elementy przyszłej współpracy, m.in. wspólne zainteresowania badawcze, strukturę tworzących się zespołów badawczych, ramy prawne współpracy i możliwości finansowania realizowanych wspólnie projektów. Reprezentujący GIG specjaliści pozytywnie ustosunkowali się do idei działalności Obserwatorium. Liczymy na dalszy postęp współpracy!