Mamy przyjemność poinformować, iż zespół OPMiM przygotował w kwietniu opinię wspierającą wniosek o rejestrację związku metropolitalnego w województwie śląskim.  W tym celu OPMiM kontaktowało się z jednostkami samorządu terytorialnego, by uzyskać najbardziej aktualne informacje na temat istniejących form współpracy międzygminnej. Na bazie pozyskanych informacji oraz wyników wcześniejszych badań naukowcy dokonali analizy powiązań między gminami w różnych aspektach, takich jak społeczno-gospodarczy czy kulturowy. Wniosek o rejestrację stanowi kolejny krok formalny, po podpisaniu ustawy przez Prezydenta, w stronę powołania metropolii. Przed złożeniem wniosku do rozpatrzenia przez Radę Ministrów we wszystkich gminach objętych wnioskiem odbyły się konsultacje społeczne, w czasie których mieszkańcy mogli wyrazić swoje stanowisko na temat utworzenia związku metropolitalnego. Czekamy na rozwój wydarzeń!

Leave a comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *