Mamy przyjemność ogłosić, iż 12 lutego tego roku do Obserwatorium przystąpił Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Tym samym udało się zaangażować do współpracy w ramach wspólnej inicjatywy 7 najbardziej znaczących i cenionych uczelni wyższych w regionie. Żywimy nadzieję, że partnerstwo to przyniesie nowe możliwości wykorzystania potencjału zgromadzonego w uczelniach, a zintegrowanie ich działań i wartości przyczyni się do powstania efektu synergii. Obecnie trwa procedura rozszerzenia Porozumienia o współpracy na drodze oficjalnego podpisu przez reprezentantów wszystkich dotychczasowo współpracujących jednostek. Jednocześnie OPMiM pozostaje otwarte na rozwijanie nowych relacji partnerskich w przyszłości.