Miło nam poinformować, iż w czerwcu br. Obserwatorium Procesów Miejskich i Metropolitalnych podjęło się realizacji zlecenia dla UM Katowice. Zlecone badanie ma na celu zdiagnozowanie stanu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi poprzez określenie jej charakteru, kierunków oraz silnych i słabych stron. Badaniu zostanie poddanych około 154 podmiotów działających na rzecz miasta Katowice lub jego mieszkańców, a wyniki zostaną zaprezentowane w formie raportu.