Miło nam poinformować, że dzięki zaangażowaniu dr Marii Zrałek, prof. WSH, Wyższa Szkoła Humanitas przystąpiła do Obserwatorium Procesów Miejskich i Metropolitalnych. W sierpniu Rektorzy i Dyrektorzy jednostek stowarzyszonych w Obserwatorium oraz JM Rektor Humanitas, prof. WSH dr hab. Michał Kaczmarczyk, podpisali umowę, na mocy której Uczelnia stała się członkiem porozumienia uczelni i jednostek badawczo-rozwojowych województwa śląskiego.

Mamy nadzieję, że współpraca z Wyższą Szkołą Humanitas otworzy przed Obserwatorium dalsze możliwości rozwoju oraz wspólnego wykorzystania potencjału naukowego, co przełoży się na owocną realizację wielu projektów i usług badawczych.