Badania własne OPMiM

WYNIKI BADAŃ

RAPORT Z BADAŃ CZĘŚĆ PIERWSZA_kwiecień_2017 r. „Działalność Obserwatorium Procesów Miejskich i Metropolitalnych w opiniach prezydentów i radnych miast należących do Górnośląskiego Związku Metropolitalnego”

RAPORT Z BADAŃ CZĘŚĆ DRUGA_kwiecień_2017 r. „Współpraca miast górnośląskiego obszaru metropolitalnego w opiniach prezydentów i radnych miast należących do Górnośląskiego Związku Metropolitalnego”

Streszczenie wyników badań OPMiM w formie prezentacji_04_04_2017 r.