Książki

Tytuł: Entre la coopération et la concurrence. La gouvernance et le développement équilibré des espaces métropolitains français – conclusions pour la Pologne, RSS MSNP UŚ, GZM – „Metropolia Silesia”,  Katowice 2011, ss. 192, ISBN 978 – 83 – 928326 – 9 – 0, Redakcja: Robert Pyka
Tytuł: Europejskie szlaki – śląskie drogi. Trendy rozwojowe Górnosląsko-Zagłębiowskiej Metropolii „Silesia”, Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych im. ks. Emila Szramka w Tychach, Tychy 2011, ss. 149, ISBN 978-83-62508-02-0 Auto: Grzegorz Gawron, Paulina Rojek – Adamek

Tytuł: Funkcjonowanie osób bezrobotnych na terenie Górnośląskiego Związku Metropolitalnego, Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych im. ks. Emila Szramka w Tychach, Tychy 2011, ss. 83, ISBN 978-83-62508-01-3, Autor: Beata Pawlica

Tytuł: Metropolizacja a lokalne „governance”. Globalne wyzwania państwa narodowego na przykładzie V Republiki Francuskiej, Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2014,  ss. 368, ISSN 0208-6336, ISBN 978-83-8012-042-6, ISBN 978-83-8012-043-3 (wersja elektroniczna), Autor: Robert Pyka

Tytuł: Miasto. Scena konfliktów i współpracy. Rozwój miast w świetle koncepcji reżimu miejskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2000, ss. 280, Autor: Iwona Sagan

Tytuł: Między integracją a konkurencją. Gdańsko-Gdyński Obszar Metropolitalny, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2011, ss.104, ISBN 978-83-928326-1-4, Autor: Iwona Sagan, Zbigniew Canowiecki.

Tytuł: Między konkurencją a kooperacją: zarządzanie rozwojem w regionach metropolitalnych, Wyd. ATH, Bielsko-Biała 2012, Autor: Joanna Wróblewska-Jachna

Tytuł: Od badania do działania. Analiza trendów rozwojowych i zmian gospodarczych w obszarze Górnośląskiego Związku Metropolitalnego, Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych im. ks. Emila Szramka w Tychach, Tychy 2011, ss. 153, ISBN 978-83-62508-04-4, Redakcja: Marek S. Szczepański, Grzegorz Gawron, Paulina Rojek – Adamek

Tytuł: Plany życiowe oraz aspiracje edukacyjne i zawodowe uczniów szkół ponadgimnazjalnych na obszarze Górnośląskiego Związku Metropolitalnego, Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych im. ks. Emila Szramka w Tychach, Tychy 2011, ss. 114, ISBN 978-83-62508-03-7, Autor: Bożena Pactwa

Tytuł: Potencjał rozwojowy przedsiębiorstw z obszaru Górnośląskiego Związku Metropolitalnego w świetle analiz empirycznych, Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych im. ks. Emila Szramka w Tychach, Tychy 2011, ss. 77, ISBN 978-83-62508-00-6, Autor: Rafał Muster

Tytuł: Procesy metropolizacji. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016, ss. 432, ISBN 978-83-01-18500-8,  Autor: Elżbieta Zuzańska-Żyśko

Tytuł: Regionalisation in Europe: State of Affairs, Wydawnictwo UŚ, Katowice, 2015, ss. 192, ISBN 978-83-8012-584-1, Redakcja: Robert Pyka, Grzegorz Libor, Dorota Nowalska-Kapuścik

Tytuł: Społeczności lokalne i regionalne–metamorfozy tożsamości zbiorowych: księga jubileuszowa dedykowana Profesor Ewie Jurczyńskiej-McCluskey, praca zbiorowa, Wydawnictwo ATH, Bielsko-Biała 2009, Redakcja: Marek S. Szczepański, Joanna Wróblewska-Jachna

Tytuł: Sposób na metropolię. Idee a społeczne oczekiwania wobec projektu utworzenia śląsko – zagłębiowskiej metropolii, UM Katowice, RSS MSNP UŚ, Katowice 2010, ss. 192, ISBN 978-83-928326-1-4, Redakcja: Robert Pyka

Tytuł: Zarządzanie obszarami metropolitalnymi w Polsce. Między dobrowolnością a imperatywem, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009, Autor: Marta Lackowska