Usługi oferowane przez zespół:

· Badania problemów  rozwoju infrastruktury komunalnej  i środowiskowych  uwarunkowań oraz społeczno-kulturowych kosztów realizowania  inwestycji lokalnych lub regionalnych
· Studia postaw  wobec przedsiębiorczości  i przekrojowe badania opinii społecznej w zakresie aktywności gospodarczej mieszkańców  oraz warunków  zatrudnienia w wybranych segmentach rynku pracy  i gospodarki lokalnej
· Studia i analizy dla potrzeb instytucji samorządowych i polityki rozwoju lokalnego oraz ekspertyzy dla planowania strategii rozwoju miast i gmin województwa śląskiego
· Diagnozy uwarunkowań i szans rozwoju przedsiębiorczości na lokalnych i regionalnym rynku pracy, w powiązaniu z sektorem ekonomii społecznej oraz aktywnością stowarzyszeń i fundacji III sektora
· Badania deficytów kwalifikowanej siły roboczej na wybranych rynkach pracy  oraz diagnozowanie problemów aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i poszukujących stabilnego zatrudnienia
· Ekspertyzy w zakresie jakości zarządzania zasobami ludzkimi i systemów motywacji pracy w przedsiębiorstwach prywatnych i instytucjach


Koordynator zespołu:

dr hab. Adam Bartoszek, prof. UŚ
Kierownik Zakładu Socjologii Organizacji, Gospodarki i Metodologii Badań Społecznych IS  WNS
ul. Bankowa 11, 40-007 Katowice, p.217
e-mail: bamid@wp.pl


Członkowie zespołu:

dr hab. Adam Bartoszek, prof. UŚ (Instytut Socjologii, WNS UŚ)
dr hab. Rafał Muster, prof. UŚ (Instytut Socjologii, WNS, UŚ)
dr hab. Robert Pyka, prof. UŚ (Instytut Socjologii, WNS, UŚ)
dr Łukasz Trembaczowski (Instytut Socjologii, WNS, UŚ)
dr hab. Marian Mitręga, prof. UŚ (Instytut Nauk Politycznych, WNS, UŚ)
dr Marcin Baron (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)


Karta zespołu badawczego w formacie PDF >>>Zespół ds. gospodarki, przedsiębiorczości i rynku pracy