Konurbacja górnośląska

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia                                               

http://gzmetropolia.pl/
Urząd Statystyczny w Katowicach http://katowice.stat.gov.pl/
Regionalne Obserwatorium Terytorialne http://rcas.slaskie.pl/
Analizy: Regionalne Centrum Analiz Strategicznych http://rcas.slaskie.pl/pl/artykul/zeszyty_rcas/1354622651/0/296
Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego ŚLĄSKIE 2020+ https://www.slaskie.pl/content/1372921202_2013-07-04
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego http://www.slaskie.pl/
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego http://rpo.slaskie.pl/
Śląski Związek Gmin i Powiatów https://www.silesia.org.pl/index.php
Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Centralnego

http://www.subregioncentralny.pl/

Polska

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju http://www.miir.gov.pl/
Krajowy Punkt Kontaktowy ESPON https://www.miir.gov.pl/strony/zadania/polityka-rozwoju-kraju/espon/krajowy-punkt-kontaktowyespon/
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji – ustawa metropolitalna http://www.mswia.gov.pl/
Raport Polska 2030 – strategie, oczekiwania, opracowania http://polska2030.pl/
Centrum Badań Metropolitalnych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza
w Poznaniu
http://cbm.amu.edu.pl/

Europa

 Sieć Europejskich Regionów i Obszarów Metropolitalnych METREX https://www.eurometrex.org/
Program ESPON 2020 https://www.espon.eu/
Dom Polski Południowej w Brukseli http://www.southpolandhouse.eu/
Stowarzyszenie Biznes – Nauka – Samorząd „Pro Silesia” https://www.prosilesia.pl/pl
Metropolie we Francji http://www.gouvernement.fr/action/les-metropoles
Portail du Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET) http://www.cget.gouv.fr/
Ministère de l’Aménagement du Territoire, de la Ruralité
et des Collectivités Territoriales
https://www.territoires.gouv.fr/

Inne polskie aglomeracje

Metropolia Krakowska

http://metropoliakrakowska.pl/
Obszar Metropolitalny – Gdańsk, Gdynia, Sopot http://www.metropoliagdansk.pl/
Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny http://lom.lodz.pl/
Stowarzyszenie Metropolia Poznań http://www.aglomeracja.poznan.pl/
http://www.zit.metropoliapoznan.pl/
Stowarzyszenie Metropolia Warszawa http://www.metropolia.warszawa.pl/
Obszar Metropolitalny Warszawy http://omw.um.warszawa.pl/
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Wrocławskiego Obszaru Terytorialnego www.wroclaw.pl/zit-wrof?p=2
Aglomeracja Wrocławska

http://aglomeracja.wroclaw.pl/