Biała Księga Obszarów Metropolitalnych
Biała Księga Obszarów Metropolitalnych, Warszawa, 2013 r., Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Delimitacja regionu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii „Silesia” przygotowana przez pracowników naukowych Katedry Geografii Ekonomicznej Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, prof. dr. hab. Jerzego Runge, dr. Roberta Krzysztofika, przy współpracy mgr. Tomasza Spórna, Sosnowiec 2011
POBIERZ PLIK >>>
 
An Introduction to Governance of Urban Shrinkage, praca przygotowana przez prof. dr. hab. Jerzego Runge, dr. Roberta Krzysztofika oraz dr Iwonę Kantor – Pietragę, Sosnowiec 2012
 POBIERZ PLIK >>>

Statystyczny Obraz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w 2017 r.:
https://katowice.stat.gov.pl/publikacje-i-foldery/inne-opracowania/statystyczny-obraz-gornoslasko-zaglebiowskiej-metropolii-w-2017-r-,6,3.html

Statystyczny Obraz Górnośląskiego Obszaru Metropolitalnego w 2015 r.:
http://katowice.stat.gov.pl/publikacje-i-foldery/inne-opracowania/statystyczny-obraz-gornoslaskiego-zwiazku-metropolitalnego-w-2015-r-,6,2.html#

Statystyczne Vademecum Samorządowca 2018 r.

Portret województwa:
http://katowice.stat.gov.pl/vademecum/vademecum_slaskie/portret_wojewodztwa/wojewodztwo_slaskie.pdf

 

Regionalne Obserwatorium Terytorialne:

Bank informacji o regionie (z podziałem na obszary tematyczne):
http://rcas.slaskie.pl/pl/artykul/bank/1350388668/0/287

Dokumenty strategiczne realizujące politykę rozwoju w woj. śląskim:
http://rcas.slaskie.pl/pl/artykuly/dokumenty_strategiczne/0/288

Raporty monitoringowe z podziałem na lata:
https://rcas.slaskie.pl/content/1354788642

Raport monitoringowy Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+” za lata 2016-2017
POBIERZ PLIK >>>

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Wydział Planowania Strategicznego i Przestrzennego

Strategiczne Zarządzanie Zmianami

  1. Analizy potencjału rozwojowego funkcji metropolitalnych obszarów aglomeracji miejskich w woj. śląskim w wybranych obszarach:
  1. Diagnozy poziomu usług regionalnych:
  1. Nowa gospodarka i społeczeństwo informacyjne