Usługi oferowane przez zespół:

· badania w dziedzinie komunikacji i kultury wizualnej
· audyty eksperckie z zakresu komunikacji wizualnej
· ocena i opiniowanie usług publicznych pod kątem ich dostosowania do potrzeb odbiorców
· realizacja projektów z zakresu komunikacji wizualnej, m.in. projektowanie publikacji naukowych i popularnonaukowych, wizualizacja danych, systemy informacji miejskiej, systemy identyfikacji wizualnej, serwisy www
· nadzór merytoryczny i techniczny nad projektami z obszaru komunikacji wizualnej i projektowania usług
· edukacja (wykłady, szkolenia, warsztaty dla pracowników jednostek samorządowych, pracowników naukowych)


Koordynator zespołu:

dr Łukasz Trembaczowski (WNS UŚ)
lukasz.trembaczowski@us.edu.pl


Członkowie zespołu:

prof. dr hab. Tomasz Bierkowski (ASP Katowice)
dr hab. Justyna Szklarczyk-Lauer, prof. ASP (ASP Katowice)
dr hab. Joanna Wowrzeczka (Instytut Sztuki UŚ)
dr Grzegorz Gawron (Instytut Socjologii, WNS UŚ)
dr Łukasz Trembaczowski (Instytut Socjologii, WNS UŚ)
dr Paulina Urbańska (ASP Katowice)


Karta zespołu badawczego w formacie PDF >>> Zespół ds. komunikacji wizualnej, designu i sztuki