Zespół ds. partycypacji, społeczeństwa obywatelskiego i konsultacji społecznych


Usługi oferowane przez zespół:

· projektowanie procesu konsultacji społecznychprowadzenie konsultacji społecznych
· badania i analiza stanu społeczeństwa obywatelskiego i uwarunkowań jego funkcjonowania
· badania i analizy kapitału społecznego w wymiarze lokalnym, miejskim i regionalnym
· badania i analizy funkcjonowania miejskich przestrzeni publicznych (w oparciu o zróżnicowane metody i techniki badawcze)
· badania wizerunku (miast, instytucji, regionu)
· wykłady, prelekcje poświęcone problematyce społeczeństwa obywatelskiego, partycypacji i funkcjonowaniu miejskich przestrzeni publicznych;
· opracowywanie programów edukacyjnych dotyczących społeczeństwa obywatelskiego i postaw prospołecznych


Członkowie zespołu:

dr hab. Tomasz Nawrocki (WNS, UŚ)
dr hab. Zbigniew Zagała (WNS, UŚ)
dr Krzysztof Bierwiaczonek(WNS, UŚ)
dr Agata Zygmunt (WNS, UŚ)
dr Barbara Rożałowska (Wydział Organizacji i Zarządzania, PŚl.)


Koordynator zespołu:

dr Krzysztof Bierwiaczonek
Wydział Nauk Społecznych
e-mail: Krzysztof.bierwiaczonek@us.edu.pl


Karta zespołu badawczego w formacie PDF >>> Zespół ds. partycypacji, społeczeństwa obywatelskiego i konsultacji społecznych