Usługi oferowane przez zespół:

· projektowanie procesu konsultacji społecznychprowadzenie konsultacji społecznych
· badania i analiza stanu społeczeństwa obywatelskiego i uwarunkowań jego funkcjonowania
· badania i analizy kapitału społecznego w wymiarze lokalnym, miejskim i regionalnym
· badania i analizy funkcjonowania miejskich przestrzeni publicznych (w oparciu o zróżnicowane metody i techniki badawcze)
· badania wizerunku (miast, instytucji, regionu)
· wykłady, prelekcje poświęcone problematyce społeczeństwa obywatelskiego, partycypacji i funkcjonowaniu miejskich przestrzeni publicznych;
· opracowywanie programów edukacyjnych dotyczących społeczeństwa obywatelskiego i postaw prospołecznych


Członkowie zespołu:

dr hab. Tomasz Nawrocki, prof. UŚ (WNS UŚ)
dr hab. Zbigniew Zagała, prof. UŚ (WNS UŚ)
dr hab. Krzysztof Bierwiaczonek, prof. UŚ (WNS UŚ)
dr Agata Zygmunt (WNS UŚ)
dr Barbara Rożałowska (Wydział Organizacji i Zarządzania, Pol. Śl.)
dr Magdalena Półtorak (WPiA UŚ)

dr Joanna Wróblewska-Jachna (Wydział Zarządzania i Transportu ATH)
dr Agnieszka Sobol (Katedra Gospodarki Przestrzennej i Środowiskowej UE)
dr Adam Polko (Katedra Gospodarki Przestrzennej i Środowiskowej UE)


Koordynator zespołu:

dr  hab. Krzysztof Bierwiaczonek, prof. UŚ
Wydział Nauk Społecznych
e-mail: krzysztof.bierwiaczonek@us.edu.pl


Karta zespołu badawczego w formacie PDF >>> Zespół ds. partycypacji, społeczeństwa obywatelskiego i konsultacji społecznych