Usługi oferowane przez zespół:

· Projektowanie procesów zrównoważonego rozwoju regionu w wymiarze ekonomicznym, społecznym i ekologicznym
· Przygotowanie strategii zrównoważonego rozwoju regionu, miasta, gminy
· Szkolenia dla kadr menedżerskich z zakresu zrównoważonego rozwoju organizacji
· Szkolenia z zakresu projektowania strategii CSR jako narzędzia zrównoważonego rozwoju organizacji
· Badania postaw społecznych wobec realizacji różnych aspektów zrównoważonego rozwoju miasta i regionu
· Wykłady, prelekcje poświęcone problematyce zrównoważonego rozwoju miast, partycypacji społecznej
· Opracowywanie programów edukacyjnych dotyczących zrównoważonego rozwoju
· Monitorowanie zrównoważonego rozwoju regionu, badania z wykorzystaniem triangulacji metod i źródeł


Koordynator zespołu:

dr hab. Aleksandra Kuzior, prof. Pol. Śl.
Wydział Organizacji i Zarządzania PŚ
e-mail: Aleksandra.Kuzior@polsl.pl


Członkowie zespołu:

dr hab. Aleksandra Kuzior, prof. Pol. Śl.
dr hab. Agata Chudzicka-Czupała, prof. SWPS
dr hab. Artur Walasik, prof. UE w Katowicach
dr Anna Doś (UE w Katowicach)
dr Agnieszka Sobol (UE w Katowicach)
dr Sylwia Jarosławska-Sobór (GIG)
dr inż. Janusz Karwot (PWiK Rybnik)
dr Agnieszka Pasternak (Wydział Zarządzania, AWF Katowice)
dr Barbara Rożałowska (Wydział Organizacji i Zarządzania, PŚ.)
dr Brygida Smołka-Franke (Wydział Organizacji i Zarządzania, PŚ.)


Karta zespołu badawczego w formacie PDF >>> Zespół ds. programowania i monitorowania zrównoważonego rozwoju