Usługi oferowane przez zespół:

· opracowanie i aktualizacja planów zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego (stosownie do wymogów ustawy)
· opracowanie i aktualizacja dokumentów strategicznych z zakresu transportu publicznego dla jednostek samorządu terytorialnego
· projekty analizy sytuacji na rynku publicznego transportu zbiorowego, optymalizacji i rozwoju sieci komunikacyjnych
· mapy sieci komunikacyjnej z wykorzystaniem technologii GIS i projekty bazujące na tych mapach
· inwentaryzacja danych transportowych pod potrzeby wielokryterialnych baz danych


Koordynator zespołu:


Członkowie zespołu:

dr hab. S. Sitek (WNP UŚ)
dr hab. F. Kłosowski, prof. UŚ (WNP UŚ)
dr T. Spórna (WNP UŚ)
dr M. Chmielewska (WNP UŚ)
dr hab. E. Zuzańska-Żyśko, prof. UŚ (WNP UŚ)
dr inż. Mariusz Kruczek (GIG)


Karta zespołu badawczego w formacie PDF >>> Zespół ds. transportu