O nas

Rolą świata nauki, a w szczególności Uniwersytetu jest służenie społeczeństwu, w tym władzy publicznej poprzez dostarczanie rzetelnej wiedzy pozwalającej na kreowanie i realizowanie efektywnych polityk publicznych. Uniwersytet Śląski wypełnia tę rolę od początku swego istnienia, starając się aktywnie reagować i antycypować nadchodzące zmiany. Mając poczucie tej misji Uniwersytet Śląski powołał w ramach swoich struktur OBSERWATORIUM PROCESÓW MIEJSKICH I METROPOLITALNYCH.
Rada Programowa
Przewodniczący: dr hab. prof. UŚ Tomasz Pietrzykowski
Komitet Sterujący
Koordynator ds. badań - Przewodniczący: dr hab. Robert Pyka
Komitet Operacyjny
Koordynatorzy obszarowych zespołów badawczych

Nasza oferta

Misja Obserwatorium koncentruje się na kilku głównych obszarach działań. Sprawdź, co oferujemy.
Usługi eksperckie
Usługi eksperckie na zamówienie jednostek samorządu terytorialnego różnych szczebli, tworzenie płaszczyzny wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy osobami i instytucjami zainteresowanymi problematyką śląskiej konurbacji.
Badania i ekspertyzy
Gromadzenie informacji i poszerzanie wiedzy w zakresie zachodzących na obszarze konurbacji śląskiej procesów, ze szczególnym uwzględnieniem procesów społecznych, kulturowych, politycznych i gospodarczych oraz badania związane z procesami metropolizacyjnymi.
Wymiana informacji
Wzbogacanie debaty publicznej w zakresie wyzwań, szans i zagrożeń stających przed śląską konurbacją, w perspektywie jej zrównoważonego rozwoju, tworzenie płaszczyzny wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy osobami i instytucjami.

Aktualności

Jeśli jesteś zainteresowany aktywnością Obserwatorium, zobacz, co wydarzyło się ostatnio. Daj się zaskoczyć!
Zobacz
Partnerzy Obserwatorium

Kontakt

Postaramy się odpowiedzieć jak najszybciej.
Adres
ul. Bankowa 12, p. 152 i 156 (II piętro Rektoratu) 40-007 Katowice
Sekretariat
E-mail: obserwatoriummiasto@us.edu.pl Phone: 32 359-20-81