Seminarium „Seniorzy w mieście a srebrna gospodarka – szanse, wyzwania, perspektywy” 21 października 2019

21 października 2019 r. na Wydziale Nauk Przyrodniczych w Sosnowcu Obserwatorium Procesów Miejskich i Metropolitalnych zorganizowało seminarium poruszające kwestię polityki senioralnej oraz szans, wyzwań i zagrożeń stojących przed srebrną gospodarką. Wydarzenie przyciągnęło grupę blisko 50 uczestników reprezentujących środowisko naukowe, rady i stowarzyszenia senioralne, instytucje sektora publicznego i prywatnego, a także władze lokalne gmin województwa śląskiego […]

Read more