We wrześniu zespół Obserwatorium Procesów Miejskich i Metropolitalnych, zrzeszający pracowników Instytutu Nauk Politycznych oraz Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, rozpoczął realizację projektu Wsparcie naukowo-strategiczne w ramach projektu pn. „Młodzi robią Metropolię”, realizowanego ze środków Metropolia GZM!

W ramach projektu przeprowadzonych zostanie 10 warsztatów z osobami w wieku 16-25 lat, dzięki którym dowiemy się, w jakich kierunkach należy rozwijać Gornośląsko-Zagłębiowską Metropolię, aby przyciągała młodych. W efekcie powstanie raport zawierający rekomendacje na potrzeby „Strategii rozwoju GZM do 2027 roku, z perspektywą do 2035 roku”. Kierownikiem projektu jest dr Natalia Stępień-Lampa (Instytut Nauk Politycznych UŚ).

Serdecznie gratulujemy i czekamy na wnioski z prowadzonych badań!