Usługi oferowane przez zespół:

· analiza wizerunku wewnętrznego i zewnętrznego JST
· pozycjonowanie JST w regionie
· analiza kierunków rozwoju JST
· diagnoza problemów społecznych i sytuacji kryzysowych w obrębie JST
· przygotowanie diagnozy na potrzeby dokumentów strategicznych
· koordynacja opracowania i opracowanie dokumentów strategicznych na potrzeby JST
· prowadzenie konsultacji społecznych na potrzeby wdrażania dokumentów strategicznych JST
· opiniowanie dokumentów strategicznych JST


Koordynator zespołu:

dr Grzegorz Gawron
Wydział Nauk Społecznych
Instytut Socjologii
grzegorz.gawron@us.edu.pl


Członkowie zespołu:

dr Grzegorz Gawron (WNS UŚ)
dr hab. Robert Pyka, prof. UŚ (WNS UŚ)
dr hab. Krzysztof Bierwiaczonek, prof. UŚ (WNS UŚ)
dr Mirosław Czerwiński (WNS, WZDNE UŚ)
dr inż. Jan Bondaruk (GIG)
dr inż. Mariusz Kruczek (GIG)
mgr inż. Elżbieta Uszok (GIG)
dr Marcin Baron (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)


Karta zespołu badawczego w formacie PDF >>> Zespół ds. analiz i dokumentów strategicznych